HISTORIKK


Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS ble etablert i mai 1987.

Kontoret yter arkitektfaglig rådgivning innenfor idèutvikling/ skissering og prosjektering av alle typer bygg samt planlegging på alle skalatrinn. Det er kontorets ambisjon å yte en engasjert og personlig rådgivning i tett dialog med byggherrer og samarbeidspartnere. I arkitektkontorets daglige virke legges det stor vekt på å arbeide strukturert og målrettet slik at prosjektene sikres et høyt arkitektonisk nivå innenfor de gitte økonomiske rammer.

Gjennom helhetstenkning integrerer vi alle arkitekturens aspekter - estetiske og bæredyktige, funksjonelle og økonomiske - slik at de uttrykkes i et helhetlig arkitektonisk konsept. Miljømessige hensyn og integrasjon av energiriktige løsninger er en forutsetning for våre løsninger. Vi har et sterkt fokus på nyskapende og gjennomtenkt design samt det tette samspill mellom bygninger og deres omgivelser.

Vi har prosjekterings erfaring innen:

  • Regulering og planutvikling                                                         
  • Boliger og fritidseiendom
  • Hotell, kurs og konferanse
  • Kontor- og forretningsbygg
  • Flerfunksjonsbygg 
  • Undervisning, skole og forskning
  • Helseinstitusjoner og omsorgsboliger
  • Galleri, kunst-, kultur og idrettsbygg
  • Industri, lager og prosessanlegg
  • Rehabilitering og antikvarisk restaurering

Vi holder til i Apotekergata 7 i sentrum av Ålesund. Vi er til daglig 4 ansatte og et par "freelancere" som trer inn ved behov. Vi benytter Autodesk Revit (BIM-program),  AutoCad Architecture byggtegning, Focus Arealplan til reguleringsarbeid blant andre programmer. Focus Arealplan støtter myndighetenes krav til leveranser av digitale planer i blant annet SOSI-format.

 

Kontoret har sentralgodkjent tiltaksklasse 3 til søker og prosjektering av Arkitektur.