FREDSBERG - ┼LESUND

FREDSBERG, BOLIGOMRÅDE I ÅLESUND KOMMUNE
TILTAKSHAVER: FREDSBERGÅSEN AS

Prosjektet omfatter 3 bygg med 10 leiligheter i hver med heis og parkering, miljøstasjon og sportsboder i kjeller. Bygningene er på 4 etasjer over terreng. Toppetasjen er tilbaketrukket. Leilighetene varierer i størrelse og har egen uteplass i form av terrasser på terreng, balkonger eller takterrasse.

For å tilpasse seg nabolagets villakarakter er de 3 boliggruppene utformet med oppbrutt volumoppbygging og variert fasadekomposisjon. I fasadene er det brukt tørrmurt skifer og betong som sokler/kjellermur og oljet trepanel og plater som fasadekledning. Den inntrukne toppetasjen er kledd med sink

Prosjektet er tilbaketrukket fra den sydlige tomtegrensen, og avtrappet langs terrenget mot vest for å tilpasse seg eksisterende villamiljø. De 2 øverste bygningenes hovedretning nord-syd ivaretar på best mulig måte solforhold og utsiktsforhold til rekkehusene i nabolaget.