RAMSHAUGEN - ÅLESUND

RAMSHAUGEN BOLIGOMRÅDE I ÅLESUND KOMMUNE - 2005 
TILTAKSHAVER: RAMSHAUGEN EIENDOM AS

Det er lagt vekt på at bebyggelsen i form og karakter tilpasser seg, og skaper god sammenheng med de nærmeste omgivelser. Samtidig fremstår bygningene med en egenkarakter, som fremhever attraktive kvaliteter i området.

I bebyggelsesplanen er det lagt vekt på å prioritere tilrettelegging for bevegelseshemmede.  God tilgjengelighet er sikret gjennom adkomstveger og heiser til alle leiligheter.

Boligbebyggelsen består av 3- og 4 etasjes hus, sammenkjedet i gruppe. Husene danner halvprivate uterom som gir identitet til bomiljøet. Det er forsøkt å skape et attraktivt tilbud til de som i dag ønsker en lettstelt bolig som inneholder kvaliteter, størrelses- og funksjonalitet som gir mulighet til å fortsette å bo i boligen til tross for eventuell fysisk svekkelse.

Husene er oppført i betongkonstruksjoner med teglforblendede fasadefelt. Takene er tekket med folie og profil-lekter. Alle leilighetene har parkeringsplass og boder i u.etg.

Det store fellesarealet i midten fungerer som kvartalslekeplass for hele området er trukket aktivt med i den samlede bebyggelsesplanen. Gangstier fra omkringliggende boligområder er planlagt slik at de krysser gjennom dette arealet og vestover mot Spjelkavikheimen og Senterområdene på Moa.