SPJELKAVIKBUA - ÅLESUND

SPJELKAVIKBUA, BOLIG- OG KONTORBYGG I ÅLESUND KOMMUNE - 2006 
TILTAKSHAVER: APOTEKERGATA 7 AS

For bebyggelsen i Brosundet gjelder reguleringsplanen for sentrum. Bygningen har status som verneverdig gjenreisningsbebyggelse etter bybrannen. Spjelkavikbua inngår i et område som tillater forretning/kontor i 1. etasje. Fra og med 2. etasje, skal bygget benyttes til boligformål.

Bygningen inneholder underetasje med parkering og boder, to næringslokaler på gateplan, samt 10 leiligheter fordelt på 4 etasjer.

I interiørene i bygningen er de opprinnelige trekonstruksjonene beholdt fra den tiden da bygningen hadde sin tilknytning til fiskeri og fiskeforedling. Gamle vinduer og annen original detaljering er i størst mulig grad satt i stand og bevart for å synliggjøre alder og holde på identiteten til bygget. "Verandaer" i leilighetene er trukket inn bak portåpningene med enkle moderne rekkverk i glass.

Det er arbeidet bevisst med lysinnslipp i loftsetasjen. I verne- og byformingsplanens antikvariske retningslinjer for tak heter det at evt. takterrasse bør utformes og dimensjoneres på en slik måte at de bryter minst mulig med husets særpreg. Ut fra byggets beliggenhet har vi plassert 2 inntrukne takterrasser mot gaten i takflaten mot nord. Mot Brosundet har vi fulgt fasadekomposisjonen og introdusert innadslående glassdører som gir leilighetene "franske" balkonger bak de originale vindedørene.