ALNES BESØKSSENTER - GISKE

GALLERI- OG SERVICEBYGG PÅ ALNES I GISKE KOMMUNE-  
TILTAKSHAVER: STIFTELSEN ALNES FYR 

Reguleringsplanen for Alnes har tillatt bygging av et nytt servicebygg for Alnes Fyr. Tårnet, fyrvokterboligen, uthuset og området rundt er fredet. Servicebygningen er lagt lavt under grasvollen sørvest for fyret. Målsettingen med prosjektet er å avlaste slitasjen som landskapet og det fredede anlegget er utsatt for i dag.

Fyret dominerer landskapet og gjør det sårbart for nye inngrep. Nyanlegget er derfor lagt varsomt inn i terrenget, har en beskjeden målestokk og et lavmælt formspråk. Hele volumet er gravd inn i bakken. Kun kaféen og inngangspartiet er synlig i terrenget. Terrenget er tilbakeført over byggets tak og herved respekteres det frie utsyn over hav og kulturlandskap fra tårn og fyrvokterbolig.

Bygget består av to deler:
En skjermet hovedinngangssone med adkomst til det lukkede flerbruksarealet og det åpne utsiktsrommet med kafearealet.
En lukket utstillingssone med dagslyskontroll gjennom overlysspalter i det overliggende terrenget. Utstillingsarealet kan også benyttes som foredragssal, flerbrukshall og til servering.

Kafeen er plassert baken glass-flate mot havet, horisonten og været. Besøkende har utsikt mot det storslåtte og dramatiske landskapet som kontrapunkt til dramatikken i kunsten i utstillingsarealet. Herfra utstillingsrommet er det også direkte adkomst via trapp opp til terrenget rundt fyret.