INDUSTRIBYGG PÅ STETTE - SKODJE

INDUSTRIBYGG PÅ STETTE I SKODJE KOMMUNE
TILTAKSHAVER: FLAKK INVEST AS / H-PRODUKTER AS årstall ?

Før utbyggingen startet er det flyttet ca. 100.000 kubikkmeter masse ut av området. Det er investert rundt 30 millioner kroner i tomt og bearbeidelse av arealet.

I tillegg er det investert ca. 60 millioner kroner i den nye 6.000 kvm. store fabrikken. Det er utvidelsesmulighet for fabrikken med ytterligere to haller mot naturområdet mot øst.

Produksjonen omfatter vedlikeholdsfrie vindu og dører i vinyl og aluminium til boliger og næringsbygg. Grunnlaget for en god og effektiv arbeidsplass for de ansatte er lagt gjennom en gjennomtenkt bygning, ikke minst når det gjelder ventilasjon og varme. Hovedvekt er lagt på oppvarming og kjøling ved hjelp av varmevekslere med så vel gass som elektrisk kraft som alternative energikilder når det måtte trenges. Isolasjon i tak, vegger og gulv er dimensjonert for maksimal energisparing.