KIRKEGATA 3B - ÅLESUND

FORRETNINGSBYGG I ÅLESUND SENTRUM
TILTAKSHAVER: AARFLOT HAVNEVIK AS 
BRUTTOAREAL: ca. 1000m2.

Bygget inneholder teknisk rom og fellesareal i u.etg., parkering i første etasje samt kontorarealer og en bolig i de øvrige fire etasjene.

Bygningens hovedkonstruksjoner er utført i betong. Verne- og byformingsplanens analyser er lagt til grunn for valg av formuttrykk. Det er derfor lagt vekt på å få til en fasadeløsning som tolker overgangen mellom Fiskernes Hus og gjenreisningsbebyggelsen på en god måte.

Takflaten har slak pyramideform og er tekket med forpatinert kopper, fasader er kledd med rødlig prikkhamrede granittplater og tombak. Denne materialbruken og fargen preger fasadene i den omkringliggende gjenreisningsbebyggelsen og detaljene i overlysene ved inngangspartiet på Kunstmuseet Kube. Fasaden på første etasje mot gaten er åpen med et gitter i kopper. Dette skjuler bakenforliggende parkering.