KUNSTATELIÉR I GODØY- GISKE

KUNSTATELIÈR PÅ GODØY I GISKE KOMMUNE - 2007-2008 
TILTAKSHAVER: PRIVAT

Bygget fra 2007 er et av flere atelierer oppført i forbindelse med eksisterende tun. Reisverk og kledning er levert fra lokalt sagbruk i bjørkedalen og skiferen på taket er gjenbruk fra en gammel løei nærområdet. Husene er bygget av en lokal byggmester med omfattende brukermedvirkning fra kunstneren. Dette er kortreist arkitektur i alle ledd i prosessen.