MOA GANGBRO - ÅLESUND

GANGBRO MELLOM STORMOA SYD OG STORMOA NORD I ÅLESUND KOMMUNE - 2000 
TILTAKSHAVER: MØRESENTRENE AS

Dette prosjektet er en innglasset gangbroforbindelse som krysser miljøgaten gjennom Moa-området med fri høyde 5,1 m. fra planum veibane. Konstruksjonshøyden på broen er 3,6 m og bredde i hovedspenn 2,6 m. Broen forbinder Amfi Moa Syd med Amfi Moa Nord.

Broforbindelsen er en smal, lett og transparent hengestags-konstruksjon i stål og glass. 2. stk. stålpyloner bærer hengekabler for brospennet som er forankret i sidefeltene i heissjakten på Amfi Moas Syd-side. Konstruksjonen, som har en eksponert plassering, fremstår som et landemerke på Moa.

Vei- og gangveibelysningen i miljøgaten er tilpasset brospennet i samarbeid med Statens Vegvesen, samt bæresøylene for brokonstruksjonen som er plassert slik at de hverken berører eksisterende veisystem eller ny miljøgate.