NORSK MARITIMT KOMPETANSE SENTER

NORSK MARITIMT KOMPETANSESENTER ÅLESUND KOMMUNE.
TILTAKSHAVER: NMK Eiendom AS
BRUTTOAREAL: ca. 36.000kvm.

Norsk Maritimt Kompetansesenter er beliggende på Nørve og er en integrert del av Capus Ålesund. I prosjektet er det 310 innvendige parkeringsplasser. Bygningene inneholder et trenings- og opplæringssenter for Rolls Royce sammen med et simulatorsenter for krevende offshoreoperasjoner.

Videre finner man bedrifter innen det maritime miljøet samlet i byggene. NTNU og Fagskolen for maritim utdanning i Møre og Romsdal er også leietaker i byggene.

Norsk Maritimt Kompetansesenter skal, sammen med NTNU være en arena for utvikling og nyskaping for aktører innen utdanning, forskning og næringsutvikling, informasjons- og kommunikasjonsteknologi innenfor maritim sektor.

Byggets sentralrom åpner seg over fire plan. Dette gir en åpen og oversiktlig plan- og kommunikasjonsløsning hvor sentralrommet med åpne gallerier og fellesfunksjoner knytter bedriftene sammen i et inspirerende arbeids- og utviklingsmiljø. Sentralrommet rommer byggets informasjonssenter, kafeteria og møte- og konferansearealer og tar sikte på å være en sjenerøst utmålt møteplass for bedrifter i bygget. Innspent i volumet mellom de to fløyene ligger  den store navigasjonssimulatoren for offshore-installasjoner.

De tre kontorfløyene er dimensjonert for både cellekontorer og åpne teamarbeidsplasser. Dette gir et særpreget og dynamisk arbeidsmiljø ut mot sentralrommet og gir Norsk Maritimt Kompetansesenter en egen identitets-skapende profil.

Link til Norsk Maritimt Kompetansesenter sin nettside

Byggets sentralrom åpner seg over fire plan. Dette gir en åpen og oversiktlig plan- og kommunikasjonsløsning hvor sentralrommet med åpne gallerier og fellesfunksjoner knytter bedriftene sammen i et inspirerende arbeids- og utviklingsmiljø. Sentralrommet rommer byggets felles resepsjon og informasjonsenter, kafeteria og møte- og konferansearealer og tar sikte på å være en sjenerøst utmålt møteplass for bedrifter i bygget. Innspent i volumet mellom de to fløyene ligger et møterom utformet etter inspirasjon av Brude-egget og den store navigasjonssimulatoren for offshore-installasjoner.

De to kontorfløyene er dimensjonert for både cellekontorer og åpne teamarbeidsplasser. Dette vil kunne gi et særpreget og dynamisk arbeidsmiljø ut mot sentralrommet og gi Norsk Maritimt Kompetansesenter en egen identitets-skapende profil.


Link til Norsk Maritimt Kompetansesenter sin nettside