YSTENESGATA - ÅLESUND

2005 - KONTOR I YSTENESGATA I ÅLESUND KOMMUNE
TILTAKSHAVER: LAMPHOLMEN AS

Trehusbebyggelsen i Ystenesgata er et av byens eldste bygningsmiljøer og bygningene har gjennom de senere år gjennomgått en betydelig opprusting. Bebyggelsens boligkvaliteter er imidlertid sterkt skjemmet av kontor- og serviceindustribygget på motsatt side av gaten samt innfartsvegen, som stenger for utsikt og kontakt med sjøen. Den lave trehusbebyggelsen er bevart gjennom en restriktiv reguleringsplan som har som målsetting å verne om gatens særtrekk. Eksisterende hus skal videreutvikles på antikvariske- og kulturhistoriske premisser, og nye hus skal respektere og være i dialog med det gamle bygningsmiljøet og ha et bevisst forhold til bebyggelsens karaktertrekk, uten å fremstå som stilkopier av gamle hus.