BYBRANNMONUMENT - ÅLESUND

BYBRANNMONUMENTET IGNIS I ÅLESUND KOMMUNE
KUNSTNER: OLE LISLERUD

Bybrannmonumentet Iginis i Ålesund Består av 4 stk. søyler i betong med en grunnflate på ca. 200mm x 1.200mm og en høyde på ca. 3.600mm. På betongflatene er det keramiske plater som viser byen før og umiddelbart etter bybrannen i 1904, samt bilder av gjenreisningsperioden.

Monumentet står på plassen mellom "Mellageret" og administrasjonsbygget og havnelageret til havnefogden på Skansekaia. Begge ovennevnte bygninger er definert som bevaringsbygg i Sentrumsplanen. Bygningen hvor havnefogden har sitt kontor er et trehus fra før bybrannen.

Plassen er opparbeidet og lyssatt av Ålesund Kommune i samarbeid med Stftelsen Kjell Holm og kunstneren Ole Lislerud.

Link til Ole Lislerud sin nettside.