FOSSEVANDRING - GEIRANGER

NATUR- OG FOSSEVANDRING, GEIRANGER I STRANDA KOMMUNE
TILTAKSHAVER: STRANDA KOMMUNE

FJORDSENTERET I GEIRANGER åpnet sommeren 2002. Det skal nå etableres en kultur- og natursti mellom Fjordsenteret og og sentrum. Det er viktig at senteret både visuellt og fysisk får god kontakt med fjorden, og at folk som ønsker å gå mellom sentrum og senteret kan gjøre dette med en størst mulig opplevelse av lokal natur og kultur. Gangstien skal avlaste uønsket forgjengertrafikk langs riksvegen, som ikke har eller kan få opparbeidet fortau.

En vil tilrettelegge for at bevegelsehemmede kan komme seg inn til fossen via kjørevegen vest for Union Hotell og bort til utsiktspunktet ved kraftgata ved inntaksdammen til Geiranger Kraftverk. Ruta som denne nye gangfobindelsen får, tenker en seg som en naturopplevelse langs det vernede vassdraget langs Geirangerfossen. I fremtiden vil denne gangstien naturlig kobles opp mot et nettverk av naturstier i bygda både utover langs fjorden og oppover mot Flydalsjuvet, Storseterfossen og Vesterås.

Naturstien ned langs elva skal gi den besøkende en unik naturopplevelse med fokus på det bratte elvefaret med fossen og severdigheter knyttet til denne. I Fjordsenteret vil det bli påpekt at denne vandringen er ned den gamle marebakken da vannspeilet tidligere lå så høyt i fjorden som det platået senteret ligger på. Vandringen går således fra det gamle til det eksisterende vannspeilet. Under fossevandringen vil det bli tilrettelagt fotopunkt, info-punkt med fokus på diverse motiv og severdigheter, og geologi.