HURTIGBÅT TERMINAL - ÅLESUND

HURTIGBÅT-TERMINAL I ÅLESUND KOMMUNE - 2009
TILTAKSHAVER: ÅLESUNDSREGIONENS HAVNEVESEN

Den nye hurtigbåtterminalen på nordsiden av Skateflua består av en betongflåte som er stabilisert sideveis, men som følger flo og fjøre. Flåten er forankret i sjøbunnen med søyler i betong. Oppå flåten er det satt et lett overbygg i form av en klimaskjerm av glass og stål.

Den spesielle bruken og plasseringen ute i sjøen legger helt andre føringer for arkitektonisk utforming enn for andre nybygg i sentrum. Terminalen har fått et moderne arkitektonisk uttrykk med en form som gjenspeiler bruken og som har rot i de bevegelige delene knyttet til bygget. Mot kaia er den forbundet med en innglasset landgang hvor vinkelen vil være avhengig av flo og fjøre. Taket på terminalen er løftet over den nærmeste delen av landgangen.

Terminalen er utsatt for til dels ekstrem klimapåkjenning og i valg av materialbruk og utforming har man prøvd å ta høyde for dette. Terminalen er utført i glass og tekket med protan-folie.

Terminalen har plass til to hurtigbåter samtidig. Det vil være noen sitteplasser på selve terminalen, men passasjerer skal ikke oppholde seg på flåten i lengre tid utenom når de slippes inn eller ut fra båtene. Det er lagt vekt på tilgjengelighet for bevegelsehemmede og generell universell utforming. Venterom og toaletter er planlagt i en utvidelse av eksisterende kioskbygning på land.