KULTURHUS - ÅLESUND

PARKEN KULTURHUS, OMBYGGING AV PARK KINO I ÅLESUND KOMMUNE - 1998 
TILTAKSHAVER: ÅLESUND KOMMUNE
KUNSTNERISK UTSMYKKING: SUSANNE FAGERMO OG OLE LISLERUD

Bygget ble tatt i bruk i 1998, og blir benyttet til alle typer kulturarrangement. Brukerne spenner fra aktører som Den Norske Opera, Riksteateret, Teateret Vårt med profesjonelle musikere og kunstnere til lokale aktører.

Bygget har to scener, en hovedscene med plass til ca 500 personer, samt en sidescene som også fungerer som foaje for hovedscenen. Dette arealet vender mot byparken og kan skape både innerom og uterom for kulturutfoldelse som er helt unikt og av uvurderlig betydning for bruken av lokalet.

Den store utfordringen i denne oppgaven var å vise at den ressursen som lå i den eksisterende bygningsmassen kunne foredles slik at nye funksjoner og aktiviteter kunne innpasses.  Kulturhuset har en neddempet, moderne fasadeutforming hvor hovedkomposisjonen i bygningsvolumet er tilpasset kontorblokken vest for bygget, samtidig som eksteriørets materialbruk, farger og åpenhet mot Parkvegen tilpasses den pussgrå fasaden på nabohuset, Parkgata 5, som er fredet.

Parken Kulturhus bringer Kunsten tilbake i arkitekturen og er et dokument på hvorledes en samtidskunstner lar seg inspirere av vår største nålevende samtidskomponist.

Utsmykkingen er utført av Susanne Fagermo og Ole Lislerud med utgangspunkt i komponisten Arne Nordheims partitur fra "Stormen". Tittelen kan sees som en metafor for de Sunnmørske værforholdene. Fire etasjer er påført noter og skrift, malt med jernklorid på sink. To etasjer i glass har et partitur fra Stormen påført ved hjelp av silketrykk. Vinduene har silketrykk på hver sin innside av vinduene og forskjøvet slik at det oppstår et komplekst visuelt uttrykk som forsterkes ytterligere ved abstrahert tekst og strek som er malt oppå partituret for å gi et mer organisk uttrykk. Linjeføringen i både sinkflaten og vinduene er vertikal for å forsterke at musikken og teksten faller ned fra taket gjennom "trakten" og ned over glassflatene for så å samles i hovedinngangen.

Det estetiske samspillet i materialvalget er forsøkt gjennomført både i arkitekturen og i utsmykkingen slik at gråtonene i sink, glass og porselen danner et helhetsuttrykk.

I 2011 (Arkitekturens år), sier Møre og Romsdal Arkitektforening at dette bygget er 90-tallets bygg i Møre & Romsdal i serien Månedens bygg.

Bygningen fikk Ålesund kommune sin Byggeskikkspris i 2001