VATNE UNGDOMSSKOLE - HARAM

IDRETT- OG KULTURBYGG I HARAM KOMMUNE - 2004
VATNE UNGDOMSSKOLE I HARAM KOMMUNE, OMBYGGING - 2007
TILTAKSHAVER: HARAM KOMMUNE

Bygget er plassert ved Vatne Ungdomsskole og idrettsanleggene ti I.L. Ravn. Hallen er prosjektert etter de standardmål som gjelder for denne type bygg, og forutsettes som flerbrukshall for følgende bruksområder:

- Kroppsøving/ ballspill/ friidrett
- Forsamlingslokale/ utstillinger/ messer o.l.

Denne sambruken gjør at hallens volum kan justeres og rommet tilpasses de ulike funksjoner. Den delen av hallen som ligger nærmest skolen benyttes som gymsal. Skolens garderober er derfor en del av garderoben til idrettshallen.

Etter at idrett- og kulturbygget ble ferdigstilt i januar 2004, ble skolebyggets egen gymnastikksal bygget om til skolebibliotek med grupperom, elevkantine og vestibyle samt arbeidsrom for lærerne. Samtidig ble også lærernes og administrasjons arealer modernisert.

Utvendig er bygningens arkitektur tilpasset det nye idrettsbygget. Det er utført omfattende tiltak for å forbedre inneklima og andre ENØK-tiltak. Ungdomsskolen er tilrettelagt for ca. 60 elever pr. årstrinn og ca. 20 lærere.