HYBELHUS FAGERLIA - ÅLESUND

2013 - REGULERING AV HYBELHUS, FAGERLIVEIEN 4
TILTAKSHAVER: WESTRE DISTRIKT AS

Planen er under bearbeiding......