STADION OG IDRETTSTORHALL - ÅLESUND

1996 - 2008 - REGULERING AV IDRETTSPARK I VOLSDALEN I ÅLESUND KOMMUNE

1996 - REGULERING AV STORHALL OG COLORLINE STADION - Tiltakshaver: Ålesund kommune
2000 - REGULERING AV GANGBRO/ ADKOMST TIL IDRETTSPARK - Tiltakshaver: Ålesund kommune
2004 - REGULERING AV ADKOMSTVEI TIL COLORLINE STADION - Tiltakshaver: Ålesund kommune
2008 - REGULERING AV TILLIGGENDE SMÅBÅTHAVN TIL IDRETTSPARK - Tiltakshaver: Sunnmørshallen AS