BRADBENK PÅ MOLJA

BRADBENKEN PÅ MOLJA.      REKONSTRUKSJON

 

For å dokumentere det historiske miljøet og tidligere bruk av moloen ønsker Stiftelsen Kjell Holm å rekonstruere bradbenken. Bradbenken ble benyttet for å kunne komme til å få reparert og vedlikeholdt de delene av seilskutene som var under vann. Ved å feste tau i mastene og dra de ned, ble skutene krenget inn på land på et skråplan ofte kalt bradbenk, slik at den ene siden helt ned til kjølen kom over vann. Slik kunne skipsskroget bli ettersett, reparert og skrapt for tilgroing på hele den ene siden samtidig. Kjølhaling måtte ofte utføres for å tette sprekker og mellomrom mellom bordene i seilskuter med drev og bek, i tillegg til å ta vekk den tilgroingen som både ødela skroget og bremset farten.

 

Det finnes dessverre ikke gamle tegninger av denne konstruksjonen på moloen. Ved å projisere historiske bilder inn i en 3D modell av moloen har vi kunnet rekonstruere nøyaktig form og plassering av spillet til bradbenken som ble benyttet til å krenge seilskutene.