HOLMBUA FISKERIMUSEET - ÅLESUND

HOLMBUA, FISKERIMUSEET I ÅLESUND KOMMUNE- 1998
TILTAKSHAVER: STIFTELSEN GAMLE AALESUND

Få bygninger i Ålesund har en så framskutt plassering i bybildet som den kvite sjøbua ved rota av havnemoloen. Gjennom 135 år har Holmbua vært et landemerke, et fast holdepunkt - vakkert plassert ved innløpet til gamle Ålesund Havn. Den symboliserer den viktige delen av byens historie og egenart som fiskeforedling og handel med fiskeprodukter utgjør. Holmbua representerer også et unikt samarbeid mellom museene, Stiftelsen Gamle Aalesund, distriktets næringsliv og det offentlige.

Det er Stiftelsen Kjell Holm som i dag eier bygningen som forvaltes av Ålesund Museum.