MOLOVEIEN 12 - ÅLESUND

MOLOVEIEN 12 I ÅLESUND - ANTIKAVRISK REHABILITERING OG OMBYGGING AV VERNET HUS (fra før bybrannen i 1904)
TILTAKSHAVER: STIFTELSEN KJELL HOLM

Prosjektet omfatter rehabilitering av bygninger fra før bybrannen hvor huset som ligger nærmest Molovegen skal nyttes til boligformål, mens de to andre som er sammenbygd skal benyttes av Stiftelsen Kjell Holm.

Forfallet var langt fremskredet og det hastet med å få satt husene i stand. De gjenværende trehusene fra før bybrannen er spesielt viktige verneobjekt både arkitektonisk og antikvarisk.

Utvendige bygningsmessige tiltak knyttet til bygningene ble utført etter antikvariske retningslinjer ved at opprinnelig utseende og preg er beholdt. Vinduers form, inndeling, konstruksjoner og materialer, hengsling, innsetting og utvendige omrammingsdetaljer er bevart. Tak er tekket med fasettskifer på alle bygningene.
Bare når det er faglig dokumentert at reparasjon ikke er mulig, er utskiftning til nøyaktig kopi blitt utført.
Utvendige trapper er rekonstruert så langt som mulig. Rekkverk er ikke i henhold til dagens forskriftskrav, men med autentisk utforming.

Sammen med resten av trehusmiljøet er disse bygningene et vesentlig historiefortellende element som er helt nødvendig å bevare så autentisk som mulig, da det er en viktig forklaringsbakgrunn for gjenreisningsbebyggelsen som ble bygd etter bybrannen.

Bygningen fikk Ålesund kommunes Byggeskikkspris i 2017.